eduroam

Usługa eduroam (ang. Education Roaming) to udostępnienie bezpiecznej i wygodnej łączności w ramach środowiska akademickiego. Umożliwia ona pracownikom i studentom uczelni biorących udział w projekcie uzyskiwanie dostępu do sieci bezprzewodowych bez dodatkowych utrudnień związanych z konfiguracją połączenia, koniecznością zdobywania dodatkowych poświadczeń, kontaktowania się z lokalnymi administratorami itp. Wszystkie jednostki biorące udział w projekcie zobowiązują się do przestrzegania wspólnej polityki bezpieczeństwa i zaufania informacjom przekazywanym z pozostałych jednostek uczestniczących.

Czytaj więcej