Informacje

Czym jest eduroam?

Projekt eduroam to przede wszystkim wygoda dla uczestników. Ustawienia, z których użytkownik korzysta w macierzystej instytucji pozwolą mu na dostęp gościnny w dowolnej innej jednostce uczestniczącej. Oznacza to również, że wszyscy goście z jednostek uczestniczących w projekcie mają możliwość korzystania z sieci eduroam na terenie naszej placówki.

Konfiguracja

Ustawienia Wi-Fi SSID: eduroam Typ zabezpieczeń: IEEE 802.1x Uwierzytelnianie sieci: WPA2 Korporacyjne (WPA2-Enterprise) Szyfrowanie danych: AES Typ EAP: Chroniony protokół EAP (PEAP) Metoda uwierzytelniania: Bezpieczne hasło (EAP-MSCHAP v2) Protokół sieciowy: Adresy przyznawane automatycznie (DHCP i DHCPv6)

DS Victoria

Sieć przewodowa dostępna w Domu Studenckim Victoria Goście Urządzenia podłączone do przewodowej sieci LAN dostępnej w pokojach uzyskują dostęp do Internetu za pomocą protokołu IPv6 i w razie potrzeby NAT64. W sieci uruchomiono zarówno rozgłaszanie RDNSS jak i DHCPv6.

Kampusowe sieci WiFi

Na terenie kampusów PANS przy ul. Czarnieckiego i Pruchnickiej, w budynku dydaktyczym przy ul. Grunwaldzkiej oraz w pokojach hotelowych przy ul. Kasprowicza dostępna jest sieć bezprzewodowa WiFi, a właściwe cztery sieci o identyfikatorach (SSID):

Sieć "PWSTE"

Ustawienia Wi-Fi: SSID: PWSTE Typ zabezpieczeń: IEEE 802.1x Uwierzytelnianie sieci: WPA2 Korporacyjne (WPA2-Enterprise) Szyfrowanie danych: AES Typ EAP: Chroniony protokół EAP (PEAP) Metoda uwierzytelniania: Bezpieczne hasło (EAP-MSCHAP v2) Protokół sieciowy: Adresy przyznawane automatycznie (DHCP i DHCPv6)

Obowiązki użytkowników

wyciąg z obowiązującego regulaminu eduroam: Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania sieciowe dokonane po uwierzytelnieniu przy pomocy jego danych uwierzytelniających. W przypadku podejrzenia, że dane uwierzytelniające mogły się dostać w ręce osób trzecich, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie administratora w swojej instytucji macierzystej, w przypadku niewykonania powyższego obowiązku Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wywołane działaniem lub zaniechaniem osób trzecich korzystających z jego danych uwierzytelniających.

RODO

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników sieci eduroam Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE pragniemy poinformować użytkowników sieci eduroam, że: administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im.

Kontakt

Dane kontaktowe Usługa eduroam w PANS w Jarosławiu obsługiwana jest przez Dział Informatyki. Kontakt e-mail: eduroam@pwste.edu.pl Kontakt telefoniczny: +48 16 624 46 39 Adres do korespondencji: PANS w Jarosławiu Dział Informatyki