Czym jest eduroam?

Projekt eduroam to przede wszystkim wygoda dla uczestników. Ustawienia, z których użytkownik korzysta w macierzystej instytucji pozwolą mu na dostęp gościnny w dowolnej innej jednostce uczestniczącej. Oznacza to również, że wszyscy goście z jednostek uczestniczących w projekcie mają możliwość korzystania z sieci eduroam na terenie naszej placówki. Dostęp do sieci nie jest anonimowy, każdorazowo jest odnotowywany, a wszelkie incydenty mogą być później powiązane z konkretną osobą. W związku z tym, przed rozpoczęciem korzystania z usługi należy zapoznać się z obowiązkami użytkowników wynikającymi z regulaminu. Regulamin w pełnym brzmieniu jest dostępny na stronie: http://www.eduroam.pl/regulamin/.

eduroam logo

Inicjatorem i koordynatorem całego projektu pozostaje organizacja GÉANT. W naszym kraju eduroam jest usługą dostępną wyłącznie dla użytkowników sieci PIONIER. Lista polskich uczestników jest dostępna w oficjalnym krajowym serwisie informacyjnym poświęconym eduroam: https://www.eduroam.pl/, natomiast mapka z kompletną listą krajów i terytoriów uczestniczących widnieje na oficjalnej stronie głównego koordynatora projektu eduroam: https://www.eduroam.org/where/.

Sieć bezprzewodowa eduroam dostępna jest na terenie głównego kampusu PANS przy ul. Czarnieckiego, na terenie kampusu przy ul. Pruchnickiej oraz w budynku dydaktycznym przy ul. Grunwaldzkiej. Dla gości została przygotowana mapa pokrycia kampusu. Dostęp do sieci wymaga uwierzytelniania użytkowników zgodnego ze standardem 802.1x. Polecamy wykorzystanie odpowiedniego instalatora eduroam CAT, który sprawnie przeprowadzi cały proces instalacji certyfikatu CA i konfiguracji połączenia. Dodatkowo dla wybranych systemów operacyjnych udostępniono szczegółowe instrukcje instalacji certyfikatu CA PWSTE oraz konfiguracji połączenia.