RODO

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników sieci eduroam

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE pragniemy poinformować użytkowników sieci eduroam, że: administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław.

Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych znajdą Państwo w zamieszczonych poniżej dokumentach.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników w związku z korzystaniem z sieci eduroam za pomocą konta użytkownika prowadzonego przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników korzystających z gościnnego dostępu do sieci eduroam na terenie Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Dokumenty opracowano według wytycznych i wzorów dostarczonych przez Krajowego Koordynatora eduroam.