Kampusowe sieci WiFi

Na terenie kampusów PANS przy ul. Czarnieckiego i Pruchnickiej, w budynku dydaktyczym przy ul. Grunwaldzkiej oraz w pokojach hotelowych przy ul. Kasprowicza dostępna jest sieć bezprzewodowa WiFi, a właściwe cztery sieci o identyfikatorach (SSID):

  • eduroam - sieć pozwalająca na dostęp do Internetu pracownikom i studentom, a także gościom - użytkownikom sieci eduroam z innych uczelni;

  • PWSTE - sieć pozwalająca na dostęp do Internetu i uczelnianego intranetu, dostępna w wybranych lokalizacjach wyłącznie dla pracowników PANS w Jarosławiu;

  • PANS-guest - sieć otwarta, pozwalająca każdemu na dostęp do podstawowych usług. W sieci jest uruchomiony wyłącznie protokół IPv6, a uzyskanie dostępu wymaga podania hasła: pans-wifi. W sieci włączono rozgłaszanie RDNSS oraz DHCPv6, co oznacza, że znakomita większość systemów operacyjnych, w tym Android i iOS, będzie w stanie poprawie korzystać z tej sieci.