Kampusowe sieci WiFi

Na terenie kampusów PWSTE przy ul. Czarnieckiego i Pruchnickiej, w budynku dydaktyczym przy ul. Grunwaldzkiej oraz w pokojach hotelowych przy ul. Kasprowicza dostępna jest sieć bezprzewodowa WiFi, a właściwe cztery sieci o identyfikatorach (SSID):

  • eduroam - sieć pozwalająca na dostęp do Internetu pracownikom i studentom, a także gościom - użytkownikom sieci eduroam z innych uczelni;

  • PWSTE - sieć pozwalająca na dostęp do Internetu i uczelnianego intranetu, dostępna w wybranych lokalizacjach wyłącznie dla pracowników PWSTE w Jarosławiu;

  • PWSTE-guest - sieć otwarta, pozwalająca każdemu na dostęp do podstawowych usług z niską przepustowością. Sieć jest zabezpieczona dla ochrony prywatności danych przesyłanych przez użytkowników. Uzyskanie dostępu wymaga podania hasła: pwste-wifi, a dostęp do sieci jest przyznawany na okres jednej godziny i w przypadku chęci dalszego korzystania z sieci, wymaga cyklicznego odblokowywania usługi przez captive portal;

  • PWSTE6-guest - sieć otwarta działając na zasadach analogicznych jak sieć PWSTE-guest. W sieci jest uruchomiony wyłącznie protokół IPv6, a uzyskanie dostępu wymaga podania hasła: pwste-wifi. W sieci włączono rozgłaszanie RDNSS oraz DHCPv6, co oznacza, że znakomita większość systemów operacyjnych, w tym Android i iOS, będzie w stanie poprawie korzystać z tej sieci.