DS Victoria

Sieć przewodowa dostępna w Domu Studenckim Victoria

Goście

Urządzenia podłączone do przewodowej sieci LAN dostępnej w pokojach uzyskują dostęp do Internetu za pomocą protokołu IPv6 i w razie potrzeby NAT64. W sieci uruchomiono zarówno rozgłaszanie RDNSS jak i DHCPv6. W pokojach zainstalowano po jednym gnieździe ethernet, lecz możliwe jest podłączenie do 8 urządzeń za pośrednictwem własnego przełącznika sieciowego (switcha). Do rozdzielania sygnału nie należy stosować routerów, gdyż adresacja IPv4 nie jest przydzielana. Uwierzytelnienie użytkownika ani rejestracja adresów MAC urządzeń nie są wymagane.

Przewodowy eduroam

We wszystkich pokojach DS Victoria istnieje możliwość korzystania z przewodowego podłączenia do sieci eduroam. W przewodowym eduroam dostępny jest dual-stack (działają równolegle oba protokoły: IPv4 i IPv6). Zgłoszenie ani rejestracja adresów MAC urządzeń nie są wymagane. Uwierzytelnienie odbywa się za pomocą protokołu 802.1x. Należy użyć tych samych poświadczeń co przy uwierzytelnianiu do bezprzewodowej sieci eduroam. W serwisie eduroam CAT przygotowano gotowe do pobrania instalatory usługi. Niestety, dostęp do przewodowego eduroam może być przyznany tylko jednemu urządzeniu wpiętemu bezpośrednio do gniazda ethernet znajdującego się w pokoju.
Uwaga: do uwierzytelnienia należy użyć pełnej nazwy użytkownika, łącznie z realmem, np.: s54321@s.pwste.edu.pl.

Konfiguracja i pliki do pobrania
Instalator eduroam CAT dla sieci przewodowej
Plik certyfikatu CA PWSTE dla kampusowych sieci bezprzewodowych
Plik wpa_supplicant.conf dla Linuxa i *BSD do uwierzytelniania w sieci przewodowej:

ap_scan=0
network={
  key_mgmt=IEEE8021X
  eap=PEAP
  identity="nazwa_uzytkownika@pwste.edu.pl"
  password="haslo"
  ca_cert="/etc/cert/PWSTE_ca.pem"
  eapol_flags=0
}
Captive portal

W przypadku problemów z konfiguracją urządzenia abonenckiego do autoryzacji protokołem 802.1x, na pisemny wniosek wszystkich gości wspólnie zamieszkujących możliwe jest włączenie dostępu do protokołu IPv4 okresowo autoryzowanego w usłudze captive portal dla wybranych pokoi. W tym przypadku usługa dostępu zażąda co pewien czas reautoryzacji. Poświadczenia do autoryzacji w usłudze są takie same jak do autoryzacji w serwisie USOSweb. Usługa jest dostępna tylko dla pracowników i studentów PANS w Jarosławiu.
Uwaga: do uwierzytelnienia należy użyć krótkiej nazwy użytkownika, bez realmu, np.: s54321.